Členové skupiny

Skupina Vektoring sdružuje odborníky na rozvoj organizací a cíleně využívá originálního know how zakladatele oboru Organisation Development prof. Roberta R. Blakea.

Jsme stále rostoucí skupina expertů s doložitelnou odborností, praxí i referencemi. Kombinujeme různé specializace, zkušenosti a jazykové znalosti. Stojí za námi stovky změnových projektů v regionálních i nadnárodních firmách, tisíce účastníků ve workshopech a koučování.

Projektovým stylem dodáváme mix služeb na míru. Výsledkem je vždy originální řešení, k jehož realizaci využíváme týmové workshopy doplněné o individuální a skupinové koučování či mentoring. Jsme skupina expertů, kteří sdílí jednotný přístup k rozvoji organizace. Při své práci využíváme osvědčené nástroje z vývojového centra Vektoring s.r.o., a navíc přinášíme svůj individuální styl, abyste si mohli vybrat partnera, který k vám ladí.

Vladimír Josef Dvořák

spoluautor koncepce, certifikovaný facilitátor

Jan Korbel

spoluautor koncepce, certifikovaný facilitátor

Petr Mateřánka

certifikovaný facilitátor

Martin O’Malley

certifikovaný facilitátor

Tomáš Kisela

certifikovaný facilitátor

Lenka Jedličková

certifikovaná facilitátorka