- Zpět na blog -

(Podrobněji se o chování lidí a celých skupiny učíme ve výcviku „Interní konzultant pro změny a rozvoj“. Smyslem výcviku je umět lépe reagovat na dění ve firmě – poznat užitečné a neužitečné praktiky manažerů, správně zavádět změny, vytvářet motivující prostředí apod.)

V jedné diskuzní skupině jsem dostal zajímavý dotaz:

„Honzo, co si myslíte o tom, že většina lidí v ČR jsou dementi?“

„Jak to myslíte?“

„No, čím dál víc vídám, jak se lidi chovají agresivně (červený styl chování) za volantem, v obchodech apod. Hádají se, navzájem odsuzují,…“

„Tak k tomu už bych něco věděl:)“

Výjimečná šance studovat

Roky 2019 až 2021 byly jedinečnou příležitostí sledovat, co umí sociální systém. Ještě zajímavější je, že se toho účastníme a proto sami prožíváme, co s námi probíhající situace dělají. Vůbec není potřeba rozhodovat, kdo má pravdu a co by bylo lepší. Jen sledujte a nechte na sebe působit. Třeba pochopíte, jak si vedoucí pracovníci rozbíjejí své firmy.

Rok 2019

Přestože celá společnost byla nastavená na dost vysoký individualizmus a politikům jsme příliš nedůvěřovali, příchod pandemie byl zajímavý tmelící prvek. Najednou se objevil vnější nepřítel a lidé jako by zapomínali na minulá zklamání autoritami a odlišnosti mezi sebou. Začali si pomáhat. Existují případy, kdy i ti, co sami měli málo, na své náklady šili roušky pro sousedy.

Rok 2020

Politici nedokázali využít moment, kdy lidé byli ochotni spolupracovat, a začali necitlivě z velké výšky vysílat různá nařízení. Příliš využívali svou moc k tomu, aby těm nejníže co nejvíce nastavili pravidla. Samozřejmě z tak velké výšky není možné podchytit každý detail, který by mnohem lépe vyřešili ti nejníže. Když už ale byli pod palbou příkazů a zákazů a stávali se svědky narcistických demonstrací neomezené moci především ve formě porušování vlastních pravidel, nepřijali běžní lidé odpovědnost za své chování. Místo aby hledali řešení, začali kritizovat nařízení těch nahoře. Byla to jediná možná obrana proti tlaku. A obnovila se tedy bohužel propast mezi vedením a podřízenými. A už je to zase jako před pandemií. Obyčejní lidé a politici – dvě skupiny, které nespolupracují. A co na to vedení? Místo změny stylu chování zasévali čím dál více tlaku. Mezi tím další narcisové demonstrují svou nadřazenost a nedotknutelnost. Namísto tmelení jako katalyzátor rozpadu společnosti politici používají navíc i vulgární výrazy a škatulkují své podřízené, čímž konflikty posilují.

Rok 2021

Objevila se spásná vakcína. Nikdo sice neví, jestli bude účinná, ale o tom se s lidmi nemluvilo. Hlavně se nesmí připustit ani náznak nejistoty. Držitelé moci nasadili nejtěžší kalibr – reklamu, manipulaci, úplatky pro poslušné a tresty pro neposlušné. Jenom na partnerský dialog se zapomnělo. Přitom plno lidí umí pochopit, že máme vakcínu, která možná bude fungovat a pojďme to zkusit. Bylo by to mnohem přijatelnější, než potlačit vše kromě pozitivních informací o vakcíně. Tím se stává ještě podezřelejší a mnoho lidí dostává opravdový strach. Vždyť přece nic není tak pozitivní, takže za tím něco bude. Do toho mocní přidávají další a další úplatky a zvýhodnění pro poslušné. Společnost se začíná polarizovat. Frustrovaní jednotlivci se nemohou vybít na špatném systému a kdo je tedy nejblíže? Soused nebo kolega. Ten, který v roce 2019 rozdával roušky se nyní bude hodit jako náhradní cíl… Systém má nad jednotlivci velkou moc. Najednou jsou nelogická nařízení normou a i ti nejbystřejší jsou ochotni své myšlení přizpůsobit systému, ve kterém žijí.

Už je jasné, jak vznikli ti „dementi“? Mocní je stvořili svou neznalostí, kterou běžně maskují nadužíváním moci a autority. Za rok už vlastně nikdo neví co se to děje, ale je jasné, že celý svět je plný „dementů“.

A spojitost s firmou?

Poznáváte tento vývoj z nějaké firmy? Nemusíte se přiznávat a omlouvat. Nemusíte ukazovat prstem. Využijte tyto roky k ponaučení. Sociální systém reaguje podle stále stejných principů. Jen v pandemii to víc bolí, všechno se odehrává rychleji než ve firmě a vše je zřetelnější. Odneste si ponaučení a očistěte svou firmu o všechny výše uvedené destruktivní vlivy. Především pozor na toxické jedince s velkou mocí a na projevy červeného myšlení. Víc se do článku nevejde, ale k dispozici jsou texty a hlavně diskuzní skupiny.

Autor: Jan Korbel