Přínosy

Umožňujeme poznat sebe sama bez sebeklamu

Vytváříme prostředí, ve kterém na sebe můžete pohlédnout očima druhých, jak vás vidí a vnímají.

Vyvoláváme chuť něco měnit

Probouzíme v lidech potřebu pracovat na dosažení úspěchu z vlastního přesvědčení.

Působíme v zóně vlivu

Víme, že postoje, hodnoty a přesvědčení jednotlivců se v týmech přetvářejí do psaných i nepsaných pravidel, a tak působí na firemní kulturu každé organizace.

Měříme, k čemu dochází

Umíme změřit efektivitu výkonu a procesu, dosažení synergie, vývoj otevřenosti nebo chování jednotlivců či celé firemní kultury.

Modrá značka

Rozvoj organizací je zcela jiný obor než vzdělávání. V popředí nestojí obsah aktivit jako je tomu u školení nebo tréninků. Těžiště práce leží v kvalitně navrženém procesu, kterým lidé prochází tak, aby na konci byl znát měřitelný posun. Nejsou proto potřeba stále nové programy a technické vymoženosti. Naopak je třeba oslovit osvědčené a stále platné principy mezilidských vztahů. V takto vzniklém prostředí se probouzí lidskost a lidé sami získávají vnitřní motivaci podílet se na rozvíjení své organizace. Díky naší metodě to zvládáme i s velkou skupinou lidí v krátkém čase.

Vektoring urychluje rozvoj organizací