SYNERGOGIKA

Synergogika představuje třetí cestu vedle tradiční pedagogiky či novější andragogiky. Tato metoda rozvoje dospělých prof. Roberta Blakea a dr. Jane Mouton byla poprvé publikována v roce 1984 pod názvem „Synergogy: A New Strategy for Education, Training, and Development„. Základním kamenem metody je měření efektivity procesu při individuálním a týmovém řešení úkolů.

V dospělosti se nové dovednosti nejlépe učíme prostřednictvím jejich používání. Synergogika propojuje zážitek práce ve skupině, měření výsledků, důslednou týmovou reflexi a individuální zpětnou vazbu. Vysoká úroveň vlastní angažovanosti a odpovědnosti uvnitř týmu zaručuje přesvědčivost a dlouhodobý efekt tohoto procesu učení. Díky tomu má trvalejší vliv na další manažerské působení absolventů než tradiční vzdělávání.

V synergogických workshopech pracovní skupiny tráví 80% času při řešení aktivit, které svou povahou modelují reálné pracovní prostředí. Zbývajících 20% času je věnováno společnému vyhodnocení výsledků práce všech zúčastněných skupin, na které navazuje strukturovaná reflexe průběhu spolupráce a hledání cest k dosažení zlepšení.

Praktická zkušenost s tím, jak různé chování ovlivňuje kvalitu týmového výsledku, se stává podnětem ke změně. Neefektivní styly chování jsou opouštěny a nahrazeny novými. Tento proces se děje jako výsledek dynamiky uvnitř skupiny, nikoliv jako následování rad „moudrého poradce“. Podstatné je vytvořit podmínky pro učení namísto radit lidem, co mají dělat.

Díky unikátní metodě práce jsou synergogické workshopy tak odlišné v porovnání s obvyklými školeními:

  • zapomeňte na poznámkové bloky a sezení ve školících místnostech.
  • zapomeňte na hodiny strávené posloucháním přednášejících.
  • zapomeňte na to, že získané poznatky zapomenete.