- Zpět na blog -

„… Workshopy prošel celý top a střední management. A celkový posun myšlení a konání lidí ve firmě je i dnes jasně patrný…Postupem času nám to všem připadá stále přirozenější. To je pro mě důkaz, že jsme udělali dobrou investici.“