Vektoring

Vycházíme z přesvědčení, že k dosažení trvale udržitelné změny ve firmě není nutné od základu měnit všechny lidi v ní a zformovat je podle jediné platné „pravdy”, tj. dát jim návod, jak se mají chovat nebo jak mají mít nastavené procesy.

Mnohem více důvěřujeme ve sladění všech ve firmě přítomných sil jedním směrem. Pojem „vektor“ nám umožnuje vyjádřit, co se to vlastně stane? Usílí každého člověka ve firmě si můžeme představit jako vektor mající určitou velikost a směr. Vektor úsilí vystihuje, jak svým osobitým způsobem přispíváme k plnění firemních cílů. 

Výsledkem „vektorování“ je sladění často protichůdného nasměrování jednotlivých vektorů společným směrem. Podle pravidel základní vektorové algebry tak dosahujeme efektu sčítání vektorů. Síla vektorů působících jedním směrem se totiž sčítá a tak dochází k měřitelné synergii a plnému využití potenciálu jednotlivce i týmu.