Koncepce

Východiskem naší originální koncepce „Vektoring” je přesvědčení, že k dosažení trvale udržitelné změny ve firmě není nutné od základu měnit všechny lidi v ní a zformovat je podle jediné platné „pravdy”, tj. dát jim návod, jak se mají chovat nebo jak mají mít nastavené procesy.

Mnohem více důvěřujeme ve sladění všech ve firmě přítomných sil jedním směrem. Proto jsme pro svůj přístup využili pojmu vektor. Každého člověka ve firmě si můžeme představit jako jeden vektor působící svou silou na okolí. Svým osobitým způsobem tak přispívá k plnění firemních cílů. Výsledkem naší práce je sladění často protichůdného nasměrování jednotlivých vektorů společným směrem.

Podle pravidel základní vektorové algebry tak dosahujeme efektu sčítání vektorů. Síla vektorů působících jedním směrem se totiž sčítá a tak dochází k měřitelné synergii a plnému využití potenciálu jednotlivce i týmu.